Skuteczny Sposób Na Odzyskanie Podatku VAT
free templates joomla

Dyrektywa

W Unii Europejskiej podstawa prawną regulującą zwrot Vat jest Dyrektywa Rady 2008/9/UE z dnia 12.02.2008 określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej przewidzianego w Dyrektywie 2006/112/WE, podmiotom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie.


Szczegółowe informacje na stronach Ministerstwa Finansów.
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow

© 2024 Noble Tax / Zwrot VAT, Zwrot VAT z UE, VAT-REF