Skuteczny Sposób Na Odzyskanie Podatku VAT
free templates joomla

Za co zwracają VAT

Przedsiębiorstwo, które poniosło wydatki w krajach Unii Europejskiej, w ramach prowadzonej działalności, może starać się o zwrot zapłaconego podatku Vat.


Zwrot Vat często dotyczy:

  • zakupu paliwa, opłat drogowych,
  • napraw samochodowych,
  • kosztów związanych z organizacją szkoleń,
  • kosztów poniesionych z tytułu udziału w tragach,
  • kosztów związanych z korzystania z usług hotelowych, restauracyjnych,
  • zakup towarów handlowych.
© 2024 Noble Tax / Zwrot VAT, Zwrot VAT z UE, VAT-REF